Množí se mi dotazy ohledně odkladu školní docházky či celkově k vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně. 

Ve spolupráci se speciální pedagožkou a psycholožkou z PPP pro Prahu 1, 2 a 4 jsem připravila článek věnovaný právě nejčastějším dotazům.

 

Jaké vyšetření ohledně školní zralosti musí dítě podstoupit a jak dlouho vyšetření trvá?

Vyšetření trvá většinou maximálně šedesát minut. Zaměřuje se na zmapování úrovně rozumových schopností, percepcí důležitých pro budoucí čtení, psaní a počítání, úroveň grafomotorických dovedností a sociální a emoční zralost. Co to konkrétně znamená, můžou rodiče zjistit např. v Portfoliu předškoláčka z nakladatelství D + H (sada pěti karet  formátu A4 k jednotlivým oblastem školní připravenosti – na kartách jsou u jednotlivých oblastí /zraková, sluchová, motorická, poznávací a sociální/ bílé kroužky – ty lze využívat k postupnému zaznamenávání dovedností, které již děti bezpečně ovládají).

 

Vyšetření dítěte probíhá bez přítomnosti rodiče. Může rodič do vyšetření nějakým způsobem vstupovat?

 Je to tak, vyšetření probíhá bez přítomnosti rodiče a má to také svůj důvod (rozhodně nejde o tajnůstkářství, povýšenost apod.). Pokud je dítě sociálně zralé, mělo by zvládnout i odloučení od rodiče a komunikaci a spolupráci s cizí osobou. Není žádoucí, aby rodič zasahoval do průběhu vyšetření, mohlo by tím být ovlivněné a výsledky zkreslené. Vyšetření ale vždy předchází rozhovor s rodiči a stejně tak i při rozboru výsledků je dostatečný prostor pro vzájemnou komunikaci s rodiči, kdy mohou leccos objasnit, doplnit, upřesnit apod. Rodiče mají možnost seznámit se s konkrétními výstupy z vyšetření, s tím, v čem jsou silné stránky dítěte a čemu je potřeba věnovat více pozornosti. Cílem by tedy nemělo být jen konstatování, zda je dítě zralé na školu, ale i praktická doporučení, čemu by bylo vhodné se v následujícím období věnovat.

 

Na co se rodiče pracovníci PPP ptají?

Pracovníci PPP se dotazují na dosavadní vývoj dítěte, jeho zdravotní stav, zda je dítě v péči nějakého odborníka, jak by je charakterizovali sami rodiče (v čem jsou jeho silné a slabé stránky, zda má nějaká specifika, jaké má zájmy, schopnosti, jak vychází se sourozenci apod.). Důležité jsou i informace o chování dítěte v mateřské škole – jak probíhala adaptace, zda tam má kamarády, jestli se nevyskytly nějaké problémy apod.

 

Bere poradna v úvahu i názor rodičů, že chtějí nebo nechtějí dát dítě do školy?

Názor rodičů je samozřejmě důležitý, ale při rozhodování odborníka o odkladu školní docházky je pouze jedním z řady dalších faktorů. Vyjádření odborníka k odkladu školní docházky má pouze doporučující charakter, konečné rozhodnutí je vždy na rodičích.

 

 Jaké vyšetření absolvuje dítě, u kterého rodič žádá naopak předčasný nástup?  

Absolvuje prakticky stejné vyšetření jako ostatní děti – bude zjišťována aktuální úroveň, kromě schopností a dovedností je ale důležitá i pracovní zralost (tj. aby dítě např. vydrželo samostatně pracovat alespoň 20 minut).

 

Za odpovědi děkuji PaedDr. Drahomíře Jucovičové (speciální pedagožka)
 a Mgr. Heleně Skřivánkové (psycholožka) z  PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10

 

Hledáte další info ohledně přípravy předškoláčka? Mrkněte   ZDE

Share This
Pocitadlo Web4U.cz