Množí se mi dotazy ohledně odkladu školní docházky či celkově k vyšetření na pedagogicko-psychologické poradně. 

Ve spolupráci se speciální pedagožkou a psycholožkou z PPP pro Prahu 1, 2 a 4 jsem připravila článek věnovaný právě nejčastějším dotazům.

 

Jaké vyšetření ohledně školní zralosti musí dítě podstoupit a jak dlouho vyšetření trvá?

Vyšetření trvá většinou maximálně šedesát minut. Zaměřuje se na zmapování úrovně rozumových schopností, percepcí důležitých pro budoucí čtení, psaní a počítání, úroveň grafomotorických dovedností a sociální a emoční zralost. Co to konkrétně znamená, můžou rodiče zjistit např. v Portfoliu předškoláčka z nakladatelství D + H (sada pěti karet  formátu A4 k jednotlivým oblastem školní připravenosti – na kartách jsou u jednotlivých oblastí /zraková, sluchová, motorická, poznávací a sociální/ bílé kroužky – ty lze využívat k postupnému zaznamenávání dovedností, které již děti bezpečně ovládají).

 

Vyšetření dítěte probíhá bez přítomnosti rodiče. Může rodič do vyšetření nějakým způsobem vstupovat?

 Je to tak, vyšetření probíhá bez přítomnosti rodiče a má to také svůj důvod (rozhodně nejde o tajnůstkářství, povýšenost apod.). Pokud je dítě sociálně zralé, mělo by zvládnout i odloučení od rodiče a komunikaci a spolupráci s cizí osobou. Není žádoucí, aby rodič zasahoval do průběhu vyšetření, mohlo by tím být ovlivněné a výsledky zkreslené. Vyšetření ale vždy předchází rozhovor s rodiči a stejně tak i při rozboru výsledků je dostatečný prostor pro vzájemnou komunikaci s rodiči, kdy mohou leccos objasnit, doplnit, upřesnit apod. Rodiče mají možnost seznámit se s konkrétními výstupy z vyšetření, s tím, v čem jsou silné stránky dítěte a čemu je potřeba věnovat více pozornosti. Cílem by tedy nemělo být jen konstatování, zda je dítě zralé na školu, ale i praktická doporučení, čemu by bylo vhodné se v následujícím období věnovat.

 

Na co se rodiče pracovníci PPP ptají?

Pracovníci PPP se dotazují na dosavadní vývoj dítěte, jeho zdravotní stav, zda je dítě v péči nějakého odborníka, jak by je charakterizovali sami rodiče (v čem jsou jeho silné a slabé stránky, zda má nějaká specifika, jaké má zájmy, schopnosti, jak vychází se sourozenci apod.). Důležité jsou i informace o chování dítěte v mateřské škole – jak probíhala adaptace, zda tam má kamarády, jestli se nevyskytly nějaké problémy apod.

 

Bere poradna v úvahu i názor rodičů, že chtějí nebo nechtějí dát dítě do školy?

Názor rodičů je samozřejmě důležitý, ale při rozhodování odborníka o odkladu školní docházky je pouze jedním z řady dalších faktorů. Vyjádření odborníka k odkladu školní docházky má pouze doporučující charakter, konečné rozhodnutí je vždy na rodičích.

 

 Jaké vyšetření absolvuje dítě, u kterého rodič žádá naopak předčasný nástup?  

Absolvuje prakticky stejné vyšetření jako ostatní děti – bude zjišťována aktuální úroveň, kromě schopností a dovedností je ale důležitá i pracovní zralost (tj. aby dítě např. vydrželo samostatně pracovat alespoň 20 minut).

 

Za odpovědi děkuji PaedDr. Drahomíře Jucovičové (speciální pedagožka)
 a Mgr. Heleně Skřivánkové (psycholožka) z  PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10

 

Hledáte další info ohledně přípravy předškoláčka? Mrkněte   ZDE

Jára Bednářová

Mám 21 let zkušeností jako učitelka 1. stupně ZŠ. Ukazuji rodičům, jak přežít školní docházku svých dětí s úsměvem. Propaguji myšlenku, že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva je nutné zapojit nejen myšlení, zrakovou a sluchovou oporu a pohyb, ale hlavně – zábavu! Více se dočtete zde "Kdo jsem". Mnoho námětů, jak doma nešedivět nad úkoly svého potomka, ale v klidu si u toho popíjet kávičku najdete ZDE .


POZOR -  jen nyní máte možnost získat 5. ročník zcela zdarma! 
Více: ZDE    

 

You have Successfully Subscribed!

Share This
Pocitadlo Web4U.cz