Jak na počáteční vzdělávání v 1. třídě

–  online webinář s akreditací MŠMT:  Č.j.: MSMT- 27582/2022-2-894

– webinář lze hradit z fondu DVPP a šablon (OP JAK)

Termín:

 28. 8. 2024 zahájení v 9:00 hod

Webinář se uskuteční ve středu 28. 8. 2024 od 9:00 do cca 12:20 hod.

Webinář proběhne v prostředí ZOOM. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. (Pokud je nenaleznete ve své poště, prohledejte, prosím, všechny složky v e-mailu – Hromadné, Spam…)
Platné osvědčení o absolvování akce obdržíte po uskutečnění akce elektronicky.

Obsah:

Na webináři se budeme věnovat výuce v 1. třídě.

podělím se s vámi o zkušenosti z mé 22leté praxe

ukážeme si praktické tipy a pomůcky, které podporují úspěšný start vzdělávání dětí a přispívají k pohodovému zvládnutí 1. třídy

uvedu tipy, které se mi ve výuce v 1. třídě opakovaně osvědčily
(například jak postupovat v případě hlučné třídy, jak na pravidla třídy apod.)

⇒ náměty na obsah 1. dne ve škole (1. září)

doporučím, jak v prvních týdnech začít a které kroky neopomenout

 mrkneme na hry podporující rozvoj sluchového a zrakového vnímání

 jak rozvíjet fonematický sluch a jak na to, když to někde drhne

 řekneme si, proč je v prvních týdnech důležité se na sluchové a zrakové vnímání zaměřit a proč a jak nám to následně ulehčí nácvik čtení, psaní a počítání

 následně si ukážeme hravé tipy na nácvik písmen a jak podpořit čtení s pozoruměním

 ukážeme si také náměty na rozvoj grafomotoriky a jak na správný úchop

a samozřejmě se také mrkneme na nácvik názorného počítání, jak u dětí ukotvit matematické základy a jak matiku propojit s praktickým využitím v životě (finanční gramotnost)

Lektorka:

Mgr. Jaromíra Bednářová

– 22 let jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ

– přes 10 let vedu kurzy pro předškoláky

–  autorka projektu Škola zvesela

Cena:

1089 Kč  s DPH     (900 Kč + 21 % DPH)

hodinová dotace jsou 4 hodiny  (bude uvedeno na osvědčení o účasti)

Účastníci ze stejné školy se hlásí jednotlivě. V případě dotazů mi napište na skola@skolazvesela.cz .

–  online webinář s akreditací MŠMT:  Č.j.: MSMT- 27582/2022-2-894

– webinář lze hradit z fondu DVPP a šablon (OP JAK)

Webinář je již plně obsazen

 Jako klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu webináře a zrušíte účast nejpozději 3 pracovní dny před zahájením vzdělávací akce, Vám bude vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. Lze však za sebe domluvit náhradníka – prosím o nahlášení této skutečnosti před webinářem, děkuji.

Share This
Pocitadlo Web4U.cz