Proč děti neumí hned doplnit správné i/y ve vyjmenovaných slovechkdyž celou řadu umí bezchybně a v rychlosti vyjmenovat?  Odpověď JE jednoduchá:

NENÍ to totiž vůbec tak jednoduché, jak se zdá. 🙂

Aby dítě umělo bezchybně doplnit y nebo i, musí totiž umět hned několik věcí najednou:

  1. Tvary slov – musí umět určit, že např. slovo s vydrou   – je tvar vyjmenovaného slova vydra a doplníme tak tvrdé y.
  2. Stavbu slova – musí umět najít kořen slova a umět určit, zda jsou slova příbuzná. Slova příbuzná (ZDE najdete odkaz na výuková videa pro děti s tímto učivem) jsou slova, které mají společný kořen a zároveň mají podobný význam, nějak spolu souvisí. Např. slovo vydří (doupě).
  3. Nazpaměť umět řady vyjmenovaných slov. Což je v tu chvíli to nejjednodušší a mnozí rodiče si myslí, že tím to končí. Naopak –  tím to začíná.

Vyjděme z předpokladu, že dítko tedy už celou řadu vyjmenovaných slov skvěle ovládá. V každém případě z počátku doporučuji mít přehled vyjmenovaných slov neustále k dispozici k nahlédnutí, pokud možno s obrázky. Dítko bude jistější v kramflecích, protože přeříkávat si všechna slova hned zpaměti a ještě zvažovat, které se hodí či nehodí do konkrétní věty, je opravu těžké.

Dále je nutné hned v počátcích dítě naučit nejdříve přečíst celou větu. Ale opravdu celou – nestačí, aby dítě začalo větu číst, u požadovaného slova ihned doplnilo písmeno, které se mu zrovna zdá vhodné, a pokračovalo ve čtení dál. 

Musíte dítě naučit, že nejdřív si musí větu přečíst celou, potom se zamyslet nad obsahem celé věty, zdůvodnit si, co ta věta znamená a teprve potom doplnit písmeno.

file791271781089

Ukažme si to na příkladech:

Pokud se jedná o větu typu:  Kob_lka běhala po louce.

začneme následovně:
Dítko si přečte celou větu  – něco běhá po louce – kobylka – ale bude to kobilka nebo kobylka? Je to slovo vyjmenované? Ne. Je to slovo příbuzné? Ano. Slovo kob_lka je příbuzné ke slovu kobyla a doplníme tak tvrdé y, protože slovo kobyla je vyjmenované, slovo kobylka příbuzné ke slovu kobyla. Zdá se to jednoduché, že? Ono to ale vůbec  tak jednoduché není, protože už zde musí dítě udělat několik věcí najednou –  říci si řadu vyjmenovaných slov a správně určit, že se jedná o slovo příbuzné.

A co hůř…

…nebyla by to paní Čeština, aby neměla v rukávu schované nějaké ty chytáky, nad kterými děti šediví už ve svém raném věku. 

Máme dvojice slov jako třeba: být x bít, odbýt x odbít, přibýt x přibít… lyska a líska, mýt a mít, syrový a sírový… a takto bychom mohli ještě dlouho pokračovat.

Postup si ukážeme u vět Hodiny odb_ly poledne. a Učitelka mě odb_la.

Zde je skutečně VELICE nutné si pořádně přečíst celou větu.
A zamyslet se v klidu nad celým jejím významem.

U věty: Hodiny odb_ly poledne.  si pak uvědomit, že hodiny odtloukly, palička bila do zvonu a odbila poledne – bít není vyjmenované slovo ani slovo příbuzné, doplníme tedy měkké i.

A u druhé věty: Učitelka mě odb_la.  je postup stejný – dítě si přečte celou větu a musí se zamyslet nad významem slova odbyla. Učitelka nikoho nebila/nemlátila, jen se  zachovala ledabyle, rychle se mě zbavila. Slovo je příbuzné ke slovu být. Doplníme tvrdé y.

UF. Věřte, toto je pro děti velmi těžké. Je proto vhodné si k tomu udělat názorné kartičky s významem slov a pokud možno obrázkem. A zpočátku je používat co nejčastěji, než se význam slov do dětských hlaviček pořádně vryje. 🙂 

Pokud se Vám tento postup zdá zdlouhavý, nebojte se. Jakmile dítě dostane vyjmenovaná slova užitá ve větách „pod kůži“, celý postup se urychlí.

Čím více času budete zpočátku věnovat domácí přípravě a budete pomalu a pomocí kartiček vše procvičovat, o to lépe si dítě toto učivo zafixuje a rychleji tak získá jistotu. Není dobré čekat, že to půjde samo a už vůbec si myslet, že je času dost. Ono totiž toto není zdaleka jediné učivo, které musí děti ve třetí třídě zvládnout a hned ve čtvrté přibývá další a další učivo. 

Pár tipů, jak na to vše hravě:

 – „Myslím si vyjmenované slovo – je to zvíře, samec krávy…“ (býk) atd.  (Dobrá rychlovka třeba během jízdy autem.)

 – Hledej chybějící slovo – vypište si na kartičky řadu vyjmenovaných slov a vždy nějakou položte písmem dolů (nejdříve jednu, pak dvě a postupně přidávejte) – dítě má za úkol zjistit, které slovo to je.

 – Kdo vymyslí nejvíce příbuzných slov, např. pýcha: pyšný, pyšnit se, zpychnout, pýchavka, přepych, pych … (ano, i toto dnes již nepoužívané slovo je příbuzné ke slovu pýcha).

 –  Namaluj obrázek, ve kterém bude namalováno co nejvíce vyjmenovaných slov po (třeba) S.

 – Pantomima  je zapotřebí si napsat na kartičky vyjmenovaná slova, hráč si vybere kartičku, má za úkol dané vyjmenované slovo ztvárnit pantomimicky a ostatní hádají, o které  se jedná.

S vyjmenovanými slovy se dá hrát bingo, loto, pexeso… 😉

Další tipy:  najdete >>> zde. 

Share This
Pocitadlo Web4U.cz