Jak zjednodušit vysvětlení učiva o jednotkách délky? Samozřejmě zvesela a samozřejmě s pomocí  rukou. Taky jak jinak  – vždyt jste na webu Škola zvesela. 🙂

Jednotky délky  jsou učivem od 1. třídy, kdy se děti seznámí se základní jednotkou délky – metrem.  Pak uběhne nějaký ten čas a ejhle, najednou doma řešíte  převody jednotek a snažíte se dítěti vysvětlit, kolik decimetrů se vejde do 26 kilometrů.   Aby dítě lehce zvládo i toto, je zapotřebí  postavit pevné základy.

Už v jiných článcích jsme zdůraznili skutečnost, že zainteresování celého těla (myšlení, pohyb, zrak, sluch) je daleko intenzivnější pro vnímání a pochopení  učiva. 

Využijeme toho i v případě tohoto učiva, kdy je  důležité, aby si dítě umělo představit, jak vypadá milimetr, centimetr, decimetr, metr i kilometr.

Nejdříve si míry milimetr, centimetr, decimetr i metr ukážeme na jakémkoli metru. Samozřejmě necháme děti změřit několik věcí – stůl, skříň, tužku…  Poté si zkusíme  jednotlivé míry na metru (pravítku)  ukázat pomocí svých rukou.

Největší problém je samozřejmě s představou kilometru. Tady doporučuji si pomocí mapy na netu nebo aplikace v mobilu  najít trasu od vašeho domu, která měří přesně  1 kilometr. (Např. od domu k obchodu, k zastávce, k vysokému stromu, dopravní značce….) A tuto trasu si s dítětem projít.

Pak už to zkusíme bez pravítka, bez metru a bez procházky.

Připravíme si ruce před sebe:

− palec a ukazováček přilepíme  k sobě (jako když ukazujeme špetku něčeho) a máme pomyslný milimetr
palec a ukazováček kousek od sebe představuje  centimetr (snažíme se, aby to přibližně ten centimetr byl)
− pak palec a ukazováček roztáhnout co nejvíce od sebe: decimetr
pak roztáhnout ruce od těla (upažit): metr
POZOR:  roztáhnuté ruce dětí a roztáhnuté ruce dospělého je rozdíl.  🙂
a pak máchneme rukama na obě strany – naznačujeme  daleko od sebe (z upažení mávneme na obě strany):  kilometr

Metr a kilometr rozlišíme tak, že u  představování metru dlaněmi vymezíme prostor metru, u kilometru máme dlaně rovně s pažemi a mávnutím naznačujeme  delší míru.

A toto si říkáme a ukazujeme několikrát za sebou. Nejdříve postupně, po bezchybném zvládnutí posléze i na přeskáčku.  Děti to moc baví a daleko dříve získají představu délek, než jen pomocí pravítka. 


Děti si pak vše lépe představí. Díky pohybu se lépe orientují jak je „velký“ milimetr, o kolik větší je metr než decimetr… což je základ pro lehké zvládnutí převodů jednotek délky. 

Až po zvládnutí  a zažití teprve přecházíme na  převody typu: 7m = 700cm… 

Jen pak děti při psaní převodů do sešitu upozorňuji, aby dávaly pozor a při ukazování si metru nepraštily spolužáka v lavici po hlavě. 🙂

 

Více pomůcek na přípravu do školy ZDE.

Jára Bednářová

Mám 21 let zkušeností jako učitelka 1. stupně ZŠ. Ukazuji rodičům, jak přežít školní docházku svých dětí s úsměvem. Propaguji myšlenku, že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva je nutné zapojit nejen myšlení, zrakovou a sluchovou oporu a pohyb, ale hlavně – zábavu! Více se dočtete zde "Kdo jsem". Mnoho námětů, jak doma nešedivět nad úkoly svého potomka, ale v klidu si u toho popíjet kávičku najdete ZDE .


POZOR -  jen nyní máte možnost získat 5. ročník zcela zdarma! 
Více: ZDE    

 

You have Successfully Subscribed!

Share This
Pocitadlo Web4U.cz