pro více info o tomto webináři
klikněte na obrázek

pro více info o tomto webináři
klikněte na obrázek

pro více info o tomto webináři
klikněte na obrázek

Jak na počáteční vzdělávání v 1. třídě

–  online webinář s akreditací MŠMT:  Č.j.: MSMT- 27582/2022-2-894

– webinář lze hradit z fondu DVPP a šablon (OP JAK)

Termín:

čtvrtek  18. dubna 2024  od 14:00
nebo 

 středa 15. května 2024 od 14:00

Webinář se uskuteční od 14:00 do 17:20 hod.

Webinář proběhne v prostředí ZOOM. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. (Pokud je nenaleznete ve své poště, prohledejte, prosím, všechny složky v e-mailu – Hromadné, Spam…)
Platné osvědčení s elektronickým podpisem o absolvování webináře obdržíte po uskutečnění e-mailem.

Obsah:

Na webináři se budeme věnovat výuce v 1. třídě.

podělím se s vámi o zkušenosti z mé 22leté praxe

ukážeme si praktické tipy a pomůcky, které podporují úspěšný start vzdělávání dětí a přispívají k pohodovému zvládnutí 1. třídy

uvedu tipy, které se mi ve výuce v 1. třídě opakovaně osvědčily
(například jak postupovat v případě hlučné třídy, jak na pravidla třídy apod.)

⇒ náměty na obsah 1. dne ve škole (1. září)

doporučím, jak v prvních týdnech začít a které kroky neopomenout

 mrkneme na hry podporující rozvoj sluchového a zrakového vnímání

 jak rozvíjet fonematický sluch a jak na to, když to někde drhne

 řekneme si, proč je v prvních týdnech důležité se na sluchové a zrakové vnímání zaměřit a proč a jak nám to následně ulehčí nácvik čtení, psaní a počítání

 následně si ukážeme hravé tipy na nácvik písmen a jak podpořit čtení s pozoruměním

 ukážeme si také náměty na rozvoj grafomotoriky a jak na správný úchop

a samozřejmě se také mrkneme na nácvik názorného počítání, jak u dětí ukotvit matematické základy a jak matiku propojit s praktickým využitím v životě (finanční gramotnost)

Lektorka:

Mgr. Jaromíra Bednářová

– 22 let jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ

– přes 10 let vedu kurzy pro předškoláky

–  autorka projektu Škola zvesela

Cena:

1089 Kč  s DPH     (900 Kč + 21 % DPH)

hodinová dotace jsou 4 hodiny  (bude uvedeno na osvědčení o účasti)

Účastníci ze stejné školy se hlásí jednotlivě a to zadáním v objednávkovém formuláři počtem účastníků.
V případě dotazů mi napište na skola@skolazvesela.cz .

–  online webinář s akreditací MŠMT:  Č.j.: MSMT- 27582/2022-2-894

– webinář lze hradit z fondu DVPP a šablon (OP JAK)

V objednávkovém formuláři zadejte: 18.4.2024 – Jak na počáteční vzdělávání v 1. třídě – Č.j.: MSMT- 27582/2022-2-894

nebo 15.5.2024 – Jak na počáteční vzdělávání v 1. třídě – Č.j.: MSMT- 27582/2022-2-894 + počet účastníků.

Přihlášky ZDE >>> již nelze objednat

 Jako klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu webináře a zrušíte účast nejpozději 3 pracovní dny před zahájením vzdělávací akce, Vám bude vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. Lze však za sebe domluvit náhradníka – prosím o nahlášení této skutečnosti před webinářem, děkuji.

 Jako klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu webináře a zrušíte účast nejpozději 3 pracovní dny před zahájením vzdělávací akce, Vám bude vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. Lze však za sebe domluvit náhradníka – prosím o nahlášení této skutečnosti před webinářem, děkuji.

Jak na násobilku

–  online webinář s akreditací MŠMT:  Č.j.: MSMT- 27582/2022-2-894

– webinář lze hradit z fondu DVPP a šablon (OP JAK)

Termín:

 22. 4. 2024 zahájení ve 14:00

Webinář se uskuteční v pondělí  22. 4. od 14:00 do cca 17:20 hod.

Webinář proběhne v prostředí ZOOM. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. (Pokud je nenaleznete ve své poště, prohledejte, prosím, všechny složky v e-mailu – Hromadné, Spam…)
Platné osvědčení s elektronickým podpisem o absolvování webináře obdržíte po uskutečnění e-mailem.

Obsah:

Na webináři se budeme věnovat násobilce – vyvození i procvičování

1) časové plány, doporučená varianta

2) vyvození násobilky pomocí opakovaného sčítání  (propojení s reálným světem)

3) násobkové řady

4) tabulka do 100 a číselná osa

5) komutativní zákon – práce se čtverečky

6) vyvození dělení 

7) násobilka na prstech

8) hry, interaktivní hry, materiály k procvičování

9) vyvození dělení se zbytkem

10) pamětné násobení pomocí rozkladu – pomocí mincí

Lektorka:

Mgr. Jaromíra Bednářová

– 22 let jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ

–  autorka projektu Škola zvesela

Cena:

968 Kč  s DPH     (800 Kč + 21 % DPH)

hodinová dotace jsou 4 hodiny  (bude uvedeno na osvědčení o účasti)

Účastníci ze stejné školy se hlásí jednotlivě a to zadáním v objednávkovém formuláři počtem účastníků.
V případě dotazů mi napište na skola@skolazvesela.cz .

–  online webinář s akreditací MŠMT:  Č.j.: MSMT- 27582/2022-2-894

– webinář lze hradit z fondu DVPP a šablon (OP JAK)

Přihlášky ZDE >>>  již nelze objednat

 Jako klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu webináře a zrušíte účast nejpozději 3 pracovní dny před zahájením vzdělávací akce, Vám bude vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. Lze však za sebe domluvit náhradníka – prosím o nahlášení této skutečnosti před webinářem, děkuji.

Jak na vyjmenovaná slova

–  online webinář s akreditací MŠMT:  Č.j.: MSMT- 268/2022-3-57

– webinář lze hradit z fondu DVPP a šablon (OP JAK)

Termín:

 13. 5. 2024 zahájení ve 14:00

Webinář se uskuteční v pondělí 13. 5. 2024 od 14:00 do cca 17:20 hod.

Webinář proběhne v prostředí ZOOM. Podrobnější informace zašleme přihlášeným den před spuštěním webináře. (Pokud je nenaleznete ve své poště, prohledejte, prosím, všechny složky v e-mailu – Hromadné, Spam…)
Platné osvědčení s elektronickým podpisem o absolvování webináře obdržíte po uskutečnění e-mailem.

Obsah:

Na webináři se budeme věnovat výuce vyjmenovaných slov:

1)  co říká o vyjmenovaných slovech RVP, výukové hodiny JČ, časové plány, kterou řadou začít – doporučení

2) tvar slova a slova příbuzná

3) jak hravě na řady VS a význam slov

4) neobvyklá a další vyjmenovaná slova; „vyjmenoslovní špeky“

5) doplňování i/y; diktáty, kontrola, práce s chybou

6) procvičování, hry, materiály, knihy

Lektorka:

Mgr. Jaromíra Bednářová

– 22 let jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ

–  autorka projektu Škola zvesela

Cena:

968 Kč  s DPH     (800 Kč + 21 % DPH)

hodinová dotace jsou 4 hodiny  (bude uvedeno na osvědčení o účasti)

Účastníci ze stejné školy se hlásí jednotlivě a to zadáním v objednávkovém formuláři počtem účastníků.
V případě dotazů mi napište na skola@skolazvesela.cz .

–  online webinář s akreditací MŠMT:  Č.j.: MSMT- 268/2022-3-57

– webinář lze hradit z fondu DVPP a šablon (OP JAK)

Přihlášky ZDE >>> již nelze objednat

 Jako klient jste oprávněni svoji účast na vzdělávací akci zrušit. V případě že jste již uhradili cenu webináře a zrušíte účast nejpozději 3 pracovní dny před zahájením vzdělávací akce, Vám bude vrácena celá zaplacená cena. V případě zrušení účasti v době kratší, je cena nevratná. Lze však za sebe domluvit náhradníka – prosím o nahlášení této skutečnosti před webinářem, děkuji.

Share This
Pocitadlo Web4U.cz