fbpx

Další kolo bude spuštěno v říjnu 2021.

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Mš si již kurz pořídilo

Dobrý den,

jmenuji se Jaromíra Bednářová a 21. rokem pracuji jako učitelka na 1. stupni ZŠ.

Opakovaně jsem učila prvňáčky a také vedu už několik let kurzy pro předškoláčky.

Každoročně absolvuji nějaké to školení nebo seminář o školní zralosti či jak rozvíjet předčtenářské a předmatematické schopnosti dětí.

 4. rokem organizuji online program pro předškoláčky a jejich rodiče.

A jelikož o kurz opakovaně projevovaly zájem i kolegyně z mateřských školek,  vytvořila jsem kurz také v úpravě pro využití v kolektivu dětí předškolního vzdělávání.

Otevírám 2. kolo kurzu:

S Rozárkou do školy – pro MŠ

– šestitýdenní online kurz.

Kurz je moc pěkně udělaný, přehledný.  Jsme velmi rádi, že se můžeme k tématům kdykoli vracet.
Kurz bych určitě doporučila dalším kolegyním.

MŠ Plzeň - Lhota

Vydejte se se svými předškoláky ze školky na dobrodružnou cestu, na které s Rozárkou a jejími kamarády procvičíte a zopakujete všechny důležité znalosti do školy.

S Rozárkou do školy je jedinečný online kurz,

připravený tak, že každý den jsou pro vaše předškoláčky připraveny hry a pracovní listy.

Vše na sebe navazuje v jednom příběhu.

V takto komplexní a propracované podobě s originálně vypracovanou dobrodružnou cestou se zvířátky, je tento kurz naprosto unikátní.

Co vás v kurzu čeká?

•  6 týdnů = 6 oblastí školní připravenosti.

  Každá oblast začíná shrnutím odborných informací. 

• Na každý den jsou nachystané pracovní listy rozvíjející danou oblast školní připravenosti.

 U každé oblasti jsou popsány také hry vhodné do místnosti i ven, které dále danou oblast rozvíjejí.

Pro děti je připravená mapa, kde si každý týden zaznamenávají svou cestičku do školy.

 Pracovními listy provádí zvířátka, jedná se o ucelený příběh, který děti opravdu baví. 

A dále mám pro vás připravené tři úžasné bonusy –  další skvělý materiál k využití ve vaší mateřské školce. O bonusech se dočtete níže na této stránce.

V čem bude vaší školce kurz přínosem? 

•  Vše máte nachystáno, stačí jen přečíst a tisknout. 

 Ušetříte spoustu času – žádné zdlouhavé vyhledávání materiálu, v kurzu už je vše nachystáno.

Procvičujete právě tehdy, jak jste ve vaší školce zvyklí.

Všechny oblasti jsou také v kurzu teoreticky popsány a najdete zde také info, jak jsou dále využívány ve škole a jaký mají pro další vzdělávání význam.  – Tyto informace ocení převážně začínající paní učitelky. (Tyto informace vydají za několikahodinové školení.)

Z prvotních informací ke kurzu jsem byla nadšená, očekávala jsem strukturovaný kurz, poutavé obrázky, tipy na aktivity – toto vše kurz splnil.

Přínos kurzu vidím v rozšíření nabídky aktivit, možnosti kombinování metod práce s dětmi – kurz není pouze o vyplňování pracovních listů

Děti jsou nadšené, pro plnění některých úkolů využíváme také projektor či interaktivní tabuli, při projekci se zapojují i menší děti a snaží se úkoly plnit s námi. Obrázky se jim moc líbí.

Určitě bych kurz doporučila dále, zejména pro jeho ucelenost, systematičnost a pestrost nabízených aktivit.

Moc děkujeme za krásný kurz s velkým množstvím nápadů.

Mateřská škola Větrníček v Praze 12

Realita předčila očekávání.  Kurz je přehledně zpracovaný.
Využíváme z něj návody, jak správně postupovat při vzdělávání a výchově v určité oblasti, používáme pracovní listy i bonusy. 🙂
 Děti zvířátka baví. Spoustu nápadů od Vás si oblíbily, například hru na příšerky při uvolňovacím cvičení.
 Určitě bychom váš kurz doporučily. Je nám skvělou pomůckou.

MŠ Lipence

Jaký je program a jak to uvnitř kurzu vypadá?

Hned v úvodu děti dostanou mapu, ať se můžou společně vydat na cestu. Během cesty potkají zvířátka, kteří mají pro děti nachystané hry a pracovní listy s hravými úkoly. Cesta začíná u domečku sovičky Rozárky a končí… však uvidíte. 🙂

Prvním týdnem provede děti zajíček Eda, který s dětmi procvičí zábavnou formou jejich ouška. Řekneme si, proč je sluchové vnímání tolik důležité a kde všude ho děti využijí během celého 1. stupně.

Děti s Edou procvičí:
⇒ vnímání a rozlišování zvuků
⇒ sluchovou orientaci
⇒ sluchové rozlišování
⇒ poznávat rytmus slova
⇒ rozvíjet a procvičovat sluchovou paměť

1. týden – sluchové vnímání, sluchová pozornost

Druhým týdnem děti provede orel Karel, který je naučí několik her, díky kterým procvičí zrakové vnímání, které je základ pro pohodový nácvik čtení a psaní. Zrakové vnímání děti využívají po celou dobu vzdělávání. 

S Karlem procvičíme:
⇒ orientaci v prostoru a na ploše
⇒  zrakové rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů
⇒ zrakovou analýzu a syntézu
⇒ oční pohyby  (levo-pravý pohyb očí)
⇒  zrakovou paměť

2. týden – zrakové vnímání, zraková pozornost

Ve třetím týdnu se děti seznámí s liškou Eliškou, která má pro ně nachystáno hned několik pracovních listů se cvičeními na procvičení analýzy a syntézy slov.

S Eliškou na děti čekají pracovní listy a hry, kde se naučí:
⇒ rozložit slova na slabiky  (určit počet slabik ve slově)
⇒ číst slova podle grafického záznamu
⇒ prohloubit fonematický sluch
⇒ pojmenovat hlásky ve slově  – na začátku a na konci slova
⇒ složit slovo z jednotlivých hlásek

3. týden – příprava na čtení

Čtvrtým týdnem je provede veverka Verunka, a protože právě veverky mají rychlé a šikovné ručičky, tak proto právě s Verunkou děti procviči:

⇒ hrubou a jemnou motoriku
⇒ uvolnění ruky a uvolňovací cviky
⇒ grafomotoriku a grafické prvky
⇒ správný úchop tužky
⇒ správné sezení a  mrkneme i na výběr vhodného psacího náčiní 

4. týden – příprava na psaní

Pátý týden čeká na děti ježek Pepa, se kterým se budou věnovat rozvoji předmatematických dovedností.

Pepa má pro děti nachystané procvičování:
⇒ orientace v prostoru a na ploše
⇒ třídění prvků podle tvaru, barvy a velikosti
⇒ určování počtu
⇒ chápání pojmů: mnoho, málo, více, méně, stejně, před, za, hned před, hned za…
⇒  posloupnost čísel do 5
⇒  základních geometrických tvarů

To vše díky hrám a zábavným pracovním listům. 5. týden – příprava na matematiku

Poslední týden děti vyzkouší sovička Rozárka, aby věděla, co vše se děti za posleních 5 týdnů naučily. S Rozárkou budou děti rozvíjet základy pro celkový pohodový vstup do školy. 

Procvičí:
⇒ udržet pozornost
⇒ rozvíjet slovní zásobu
⇒ komunikovat
⇒ samostatně se rozhodovat
⇒ popisovat, co vidí kolem sebe
⇒ popsat obrázek
⇒ sebehodnotit

6. týden – sociální zralost, shrnutí

A protože vás chci ve vaší práci ještě více podpořit a usnadnit vám ji,
požádala jsem tři úžasné ženy, expertky ve svém oboru, aby připravily naprosto skvostné bonusy, které kurz skvěle doplňují.

Získáte tak další materiál pro práci s děmi, a to nejen pro předškoláky.

– Získáte meditaci pro zklidnění dětí

– Lekci dětské jógy

– Materiál na téma Zdravé stravování dětí.

1. bonus Meditace  Skříňka poznání od Terezy Kramerové

Maminka tří dětí, která dostala do vínku dar vhledu do lidské mysli i do jasu dětské duše.  Podporuje rodiče, aby porozuměli svým dětem a žilo se jim spolu dobře. Je tvůrkyní několika projektů pro ženy a také autorkou knihy Dívka s havraními křídly, která vzbudila veliký ohlas.
V naší meditaci se děti ponoří do svého poznání a touhy dovídat se nové věci a ještě více jej v sobě podpoří.

2. bonus Jóga pro předškoláky od Martiny Doubkové

Maminka malé Gábinky a předškolačky Zuzanky.  Cvičitelka jógy,  tvůrkyně projektu Jóga doma a zakladatelka úspěšného youtube kanálu. V jejím bonusu najdete video jógy pro děti. Cviky jsou zaměřené na protažení svalů, které malí školáci nejvíce zatěžují.

3. bonus Předškolákovo zdravé baštění od Štěpánky Čápové

Maminka školačky Natálky, výživová poradkyně a nadšená kuchtička s druhým domovem u plotny. Štěpánka je autorkou úspěšné kuchařky Svačíme s dětmi, mohli jste ji vidět v pořadu Sama doma nebo Život je fajn na TV Mňam. Stravování dětí a hledání způsobů jak děti naučit jíst zdravě, je Štěpánčina srdcovka. A přesně takovou srdcovku najdete i v tomto bonusu  –  zajímavé tipy i hravé náměty pro děti, jak hravě jíst zdravě.

Co díky online kurzu S Rozárkou do školy získáte?

 Propracovaný systém cvičení a her, které podpoří ty správné předškolácké schopnosti a dovednosti.
Vše konzultování také s pracovnicemi na PPP a doporučeno jako velmi vhodné pro práci s předškoláky.

Obrázkové zábavné materiály, které budou vaše děti bavit – pracovní listy, pexesa, odkazy na další materiály… pro práci s dětmi. 

•  Přístupy do kurzu bez časového omezení, materiály využijete i další roky pro další předškoláčky.

Každý týden zaměřen na jednu oblast a k ní získáte na každý den pracovní listy i náměty na další hry. 

• 3 skvělé bonusy  – meditaci, jógu pro děti a materiál ohledně zdravého stravování dětí 

•  Sešit pro rozvoj grafomotoriky Rozárčiny duhové cestičky.

•Příprava pro práci s předškoláčky vám nezabere téměř žádný čas. Získáte tak čas, který můžete věnovat jiné potřebné činnosti. 

Kliknutím na obrázky se podívejte, jak to uvnitř online kurzu vypadá.

Dále získáte 42stránkový pracovní sešit plný čar, kliček a zatáček 

pro rozvoj grafomotoriky. 

S Duhovými cestičkami pracujeme v naší školce už třetí rok. Díky nim se děti na procvičování grafomotoriky těší a baví je. Cestičky dokonce dokáží přitáhnout i notorické nekresliče. Na Duhových cestičkách oceňujeme, že děti mohou na jedné cestičce “pracovat” jak dlouho chtějí a pěkně tak uvolňovat ruku. Rychlíci většinou zvládnou vystřídat všechny barvy pastelek třeba i několikrát a pomalíci mohou pracovat svým tempem a vytvoří i tak pěkně barevnou cestu. Děti jsou nadšené, že si mohou samy volit a střídat barvy pastelek. My pozorujeme, že nejisté děti získávají jistotu (ono se v té duhové nádheře nějaké to vybočení nebo přešlap úplně ztratí) a pomalíci s vidinou duhy postupně zrychlují.

Při práci s dětmi se inspirujeme i dalšími materiály Školy zvesela, za které děkujeme 🙂

Bc. Martina Vojtíšková , Zš a Mš Poříčí nad Sázavou

Jak to bude přesně probíhat?

• 6 TÉMAT, 6 TÝDNŮ  – každý týden se budeme věnovat vždy jedné oblasti školní připravenosti

Každý pátek se vám zpřístupní  téma celého dalšího týdne se všemi informacemi, pracovními listy a hrami. Můžete si tak v klidu vše na následující týden nachystat – vytisknout pracovní listy a pročíst náměty na hry.

• Budete potřebovat pracovní listy tisknout. Některé pracovní listy jsou vytvořené tak, abyste mohli pracovat přímo z monitoru počítače nebo tabletu, některé je třeba vytisknout.

• Materiálů je tam dostatek i pro procvičování po ukončení kurzu. Vzhledem k tomu, že vám přístupy zůstanou i po ukončení kurzu, můžete se tak opakovaně k pracovním listům a hrám vracet.

Kdy to vypukne?

Kurz startuje v pátek 29. 1. 2021.  

Standardní doba trvání kurzu je 6 týdnů.  Přístup ke kurzu ale není časově omezen.

Materiál tak můžete opakovaně čerpat v následujícíh letech pro další předškoláčky. 

Velmi bychom vám chtěli poděkovat za úžasný 6týdenní online kurz. Každý pátek jsme se těšili na nové zvířátko a úkoly.

Kurz byl pro nás velkým přínosem,  zjednodušil nám přípravu pro předškoláky. Děti zvířátka velmi zaujala, moc je práce s pracovními listy bavila a hlavně je bavily  hry. A to nás také.

Materiály a vaše nápady jsou pro nás a děti velkým přínosem, moc se nám líbí a v praxi je používáme.

Kolegyním z jiných školek jsem již doporučila.

Mateřská škola Srdíčko Říčany

A kolik to všechno stojí?

Multilicence pro školky  stojí  4 200 Kč vč. DPH

Cena bez DPH je  3 471 Kč.

Za tuto cenu získáváte: 

– časově neomezený vstup k celému obsahu kurzu

– časově neomezený přístup ke všem 3 bonusům

– časově neomezený přístup k pracovnímu sešitu grafomotoriky pro děti

Žádné omezení počtem dětí ani pedagogů – je jen na vás, kolikrát materiál využijete.

Žádné časové omezení – do kurzu máte přístup také následující roky.

Do kurzu je možnost se přihlásit do 29. 1. 2021 23:59 hod. ( I když přijde platba později, nevadí, kurz si časově přizpůsobíte).
Další kolo bude na podzim 2021.

V případě zájmu o kurz S Rozárkou do školy vyplňte objednávkový formulář zde nebo můžete kliknout na jakékoliv tlačítko “Objednat kurz”

Máte dotaz? Napište mi na email skola@skolazvesela.cz.   Jára

 
 

Pin It on Pinterest

Share This
Pocitadlo Web4U.cz