Další kolo bude spuštěno v říjnu 2023.

Otevírám 4. kolo akreditovaného kurzu:

S Rozárkou do školy – pro MŠ

– šestitýdenní online kurz.

Online kurz má akreditaci MŠMT, č.j.: MSMT – 268/2022-3-57, lze jej hradit z fondu DVPP.

S Rozárkou do školy je jedinečný online kurz,
připravený tak, že každý den jsou pro vaše předškoláčky připraveny hry a pracovní listy.

Vše na sebe navazuje v jednom příběhu.

Pokud máte o kurz předběžný zájem, přihlaste se na nezávaznou čekací listinu.

V takto komplexní a propracované podobě s originálně vypracovanou dobrodružnou cestou se zvířátky, 
je tento kurz naprosto unikátní.

Kurz je moc pěkně udělaný, přehledný.  Jsme velmi rádi, že se můžeme k tématům kdykoli vracet.
Kurz bych určitě doporučila dalším kolegyním.

MŠ Plzeň - Lhota

Druhý rok předškoláci pracovali s programem Rozárka jde do školy a děti byly opět
nadšené. Na každý úkol se těšily a vždy v pondělí se dožadovaly omalovánky zvířátka, které je v tom týdnu bude provázet.
Dětem jsme založili složku, do které si všechna cvičení zakládaly a po skončení celého projektu si ji odnesly domů.

ZŠ a MŠ Lično

Vydejte se se svými předškoláky ze školky na dobrodružnou cestu, na které s Rozárkou a jejími kamarády procvičíte a zopakujete všechny důležité znalosti do školy.

Co vás v kurzu čeká?

•  6 týdnů = 6 oblastí školní připravenosti.

  Každá oblast začíná shrnutím odborných informací.

• Na každý den jsou nachystané pracovní listy rozvíjející danou oblast školní připravenosti.

 U každé oblasti jsou popsány také hry vhodné do místnosti i ven, které dále danou oblast rozvíjejí.

Pro děti je připravená mapa, kde si každý týden zaznamenávají svou cestičku do školy.

 Pracovními listy provádí zvířátka, jedná se o ucelený příběh, který děti opravdu baví.

A dále mám pro vás připravené bonusy  –  další skvělý materiál k využití ve Vaší mateřské školce. O bonusech se dočtete níže na této stránce.

V čem bude vaší školce kurz přínosem? 

•  Vše máte nachystáno, stačí jen přečíst a tisknout. 

 Ušetříte spoustu času – žádné zdlouhavé vyhledávání materiálu, v kurzu už je vše nachystáno.

Procvičujete právě tehdy, jak jste ve vaší školce zvyklí.

Všechny oblasti jsou také v kurzu teoreticky popsány a najdete zde také info, jak jsou dále využívány ve škole a jaký mají pro další vzdělávání význam.  – Tyto informace ocení převážně začínající paní učitelky. (Tyto informace vydají za několikahodinové školení.)

Z prvotních informací ke kurzu jsem byla nadšená, očekávala jsem strukturovaný kurz, poutavé obrázky, tipy na aktivity – toto vše kurz splnil.

Přínos kurzu vidím v rozšíření nabídky aktivit, možnosti kombinování metod práce s dětmi – kurz není pouze o vyplňování pracovních listů

Děti jsou nadšené, pro plnění některých úkolů využíváme také projektor či interaktivní tabuli, při projekci se zapojují i menší děti a snaží se úkoly plnit s námi. Obrázky se jim moc líbí.

Určitě bych kurz doporučila dále, zejména pro jeho ucelenost, systematičnost a pestrost nabízených aktivit.

Moc děkujeme za krásný kurz s velkým množstvím nápadů.

Mateřská škola Větrníček v Praze 12

Děkujeme moc za přínosný kurz, který byl pomocníkem při plánování činností v jednotlivých tématech v rámci TVP a je ještě spousta tipů a materiálů, ke kterým se rádi vrátíme i v budoucnu nebo které teprve využijeme.

Velmi kladně hodnotíme i skvělé bonusy a odkazy na videa. Využíváme i Rozárčiny duhové cestičky, které jsou úplně senzační a děti moc baví.

Na základě dosavadních zkušeností doporučíme i kolegyním z jiných MŠ.

Mateřská škola Čerčany

Realita předčila očekávání.  Kurz je přehledně zpracovaný.
Využíváme z něj návody, jak správně postupovat při vzdělávání a výchově v určité oblasti, používáme pracovní listy i bonusy. 🙂
 Děti zvířátka baví. Spoustu nápadů od Vás si oblíbily, například hru na příšerky při uvolňovacím cvičení.
 Určitě bychom váš kurz doporučily. Je nám skvělou pomůckou.

MŠ Lipence

Kdo je autorem kurzu? 

 

Jmenuji se Jaromíra Bednářová a 22. let jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ.

Opakovaně jsem učila prvňáčky a také vedu už několik let kurzy pro předškoláčky.

Pravidelně absolvuji nějaké to školení, seminář nebo webinář o školní zralosti a jak rozvíjet předčtenářské a předmatematické schopnosti dětí.

Jaký je program a jak to uvnitř kurzu vypadá?

Hned v úvodu děti dostanou mapu, ať se můžou společně vydat na cestu. Během cesty potkají zvířátka, kteří mají pro děti nachystané hry a pracovní listy s hravými úkoly. Cesta začíná u domečku sovičky Rozárky a končí… však uvidíte. 🙂

Prvním týdnem provede děti zajíček Eda, který s dětmi procvičí zábavnou formou jejich ouška. Řekneme si, proč je sluchové vnímání tolik důležité a kde všude ho děti využijí během celého 1. stupně.

Děti s Edou procvičí:
⇒ vnímání a rozlišování zvuků
⇒ sluchovou orientaci
⇒ sluchové rozlišování
⇒ poznávat rytmus slova
⇒ rozvíjet a procvičovat sluchovou paměť

1. týden – sluchové vnímání, sluchová pozornost

Druhým týdnem děti provede orel Karel, který je naučí několik her, díky kterým procvičí zrakové vnímání, které je základ pro pohodový nácvik čtení a psaní. Zrakové vnímání děti využívají po celou dobu vzdělávání. 

S Karlem procvičíme:
⇒ orientaci v prostoru a na ploše
⇒  zrakové rozlišování podobných a stranově obrácených tvarů
⇒ zrakovou analýzu a syntézu
⇒ oční pohyby  (levo-pravý pohyb očí)
⇒  zrakovou paměť

2. týden – zrakové vnímání, zraková pozornost

Ve třetím týdnu se děti seznámí s liškou Eliškou, která má pro ně nachystáno hned několik pracovních listů se cvičeními na procvičení analýzy a syntézy slov.

S Eliškou na děti čekají pracovní listy a hry, kde se naučí:
⇒ rozložit slova na slabiky  (určit počet slabik ve slově)
⇒ číst slova podle grafického záznamu
⇒ prohloubit fonematický sluch
⇒ pojmenovat hlásky ve slově  – na začátku a na konci slova
⇒ složit slovo z jednotlivých hlásek

3. týden – příprava na čtení

Čtvrtým týdnem je provede veverka Verunka, a protože právě veverky mají rychlé a šikovné ručičky, tak proto právě s Verunkou děti procviči:

⇒ hrubou a jemnou motoriku
⇒ uvolnění ruky a uvolňovací cviky
⇒ grafomotoriku a grafické prvky
⇒ správný úchop tužky
⇒ správné sezení a  mrkneme i na výběr vhodného psacího náčiní 

4. týden – příprava na psaní

Pátý týden čeká na děti ježek Pepa, se kterým se budou věnovat rozvoji předmatematických dovedností.

Pepa má pro děti nachystané procvičování:
⇒ orientace v prostoru a na ploše
⇒ třídění prvků podle tvaru, barvy a velikosti
⇒ určování počtu
⇒ chápání pojmů: mnoho, málo, více, méně, stejně, před, za, hned před, hned za…
⇒  posloupnost čísel do 5
⇒  základních geometrických tvarů

To vše díky hrám a zábavným pracovním listům. 5. týden – příprava na matematiku

Poslední týden děti vyzkouší sovička Rozárka, aby věděla, co vše se děti za posleních 5 týdnů naučily. S Rozárkou budou děti rozvíjet základy pro celkový pohodový vstup do školy. 

Procvičí:
⇒ udržet pozornost
⇒ rozvíjet slovní zásobu
⇒ komunikovat
⇒ samostatně se rozhodovat
⇒ popisovat, co vidí kolem sebe
⇒ popsat obrázek
⇒ sebehodnotit

6. týden – sociální zralost, shrnutí

+ bonusové tematické materiály 

 – originální materiály k tisku na téma: Vánoce, Velikonoce, Halloween…apod.
cviky a materiály k propojení spolupráce mozkových hemisfér

A protože vás chci ve vaší práci ještě více podpořit a usnadnit vám ji,
požádala jsem tři úžasné ženy, expertky ve svém oboru, aby připravily naprosto skvostné bonusy, které kurz skvěle doplňují.

Získáte tak další materiál pro práci s děmi, a to nejen pro předškoláky.

– Získáte meditaci pro zklidnění dětí
– Lekci dětské jógy
– Materiál na téma Zdravé stravování dětí.

1. bonus Meditace  Skříňka poznání od Terezy Kramerové

Maminka tří dětí, která podporuje rodiče, aby porozuměli svým dětem a žilo se jim spolu dobře. Je tvůrkyní několika projektů pro ženy a také autorkou knihy Dívka s havraními křídly, která vzbudila veliký ohlas.
V naší meditaci se děti ponoří do svého poznání a touhy dovídat se nové věci a ještě více jej v sobě podpoří.

2. bonus Jóga pro předškoláky od Martiny Doubkové

Maminka a cvičitelka jógy.  Tvůrkyně projektu Jóga doma a zakladatelka úspěšného youtube kanálu. V jejím bonusu najdete video jógy pro děti. Cviky jsou zaměřené na protažení svalů, které malí školáci nejvíce zatěžují.

3. bonus Předškolákovo zdravé baštění od Štěpánky Čápové

Maminka tří dětí, výživová poradkyně a nadšená kuchtička s druhým domovem u plotny. Štěpánka je autorkou úspěšné kuchařky Svačíme s dětmi, mohli jste ji vidět v pořadu Sama doma nebo Život je fajn na TV Mňam. Stravování dětí a hledání způsobů jak děti naučit jíst zdravě, je Štěpánčina srdcovka. A přesně takovou srdcovku najdete i v tomto bonusu  –  zajímavé tipy i hravé náměty pro děti, jak hravě jíst zdravě.

Co díky online kurzu S Rozárkou do školy získáte?

 Propracovaný systém cvičení a her, které podpoří ty správné předškolácké schopnosti a dovednosti.
Vše konzultováno také s pracovnicemi na PPP a doporučeno jako velmi vhodné pro práci s předškoláky.

Obrázkové zábavné materiály, které budou vaše děti bavit – pracovní listy, pexesa, odkazy na další materiály… pro práci s dětmi. 

Úkoly jsou často gradované – úspěch tak zažijí všechny děti.

•  Přístupy do kurzu bez časového omezení, materiály využijete i další roky pro další předškoláčky.

Každý týden zaměřen na jednu oblast a k ní získáte na každý den pracovní listy i náměty na další hry. 

• 3 skvělé bonusy  – meditaci, jógu pro děti a materiál ohledně zdravého stravování dětí 

• další tematické bonusové materiály  – pracovní listy na téma „Halloween“, „Advent“, „Velikonoce“ apod.

  Sešit pro rozvoj grafomotoriky Rozárčiny duhové cestičky.

• Příprava pro práci s předškoláčky vám nezabere téměř žádný čas. Získáte tak volný prostor, který můžete věnovat jiné potřebné činnosti. 

Kliknutím na obrázky se podívejte, jak to uvnitř online kurzu vypadá.

Dále získáte 42stránkový pracovní sešit plný čar, kliček a zatáček 

pro rozvoj grafomotoriky. 

S Duhovými cestičkami pracujeme v naší školce už třetí rok. Díky nim se děti na procvičování grafomotoriky těší a baví je. Cestičky dokonce dokáží přitáhnout i notorické nekresliče. Na Duhových cestičkách oceňujeme, že děti mohou na jedné cestičce “pracovat” jak dlouho chtějí a pěkně tak uvolňovat ruku. Rychlíci většinou zvládnou vystřídat všechny barvy pastelek třeba i několikrát a pomalíci mohou pracovat svým tempem a vytvoří i tak pěkně barevnou cestu. Děti jsou nadšené, že si mohou samy volit a střídat barvy pastelek. My pozorujeme, že nejisté děti získávají jistotu (ono se v té duhové nádheře nějaké to vybočení nebo přešlap úplně ztratí) a pomalíci s vidinou duhy postupně zrychlují.

Při práci s dětmi se inspirujeme i dalšími materiály Školy zvesela, za které děkujeme 🙂

Bc. Martina Vojtíšková , Zš a Mš Poříčí nad Sázavou

Jak to bude přesně probíhat?

• v pátek 17. 2. Vám přijdou na Vámi uvedený email v objednávce údaje k registraci do online kurzu

• v pondělí 20. 2. se v podvečer sejdeme na úvodním krátkém webináři, kde si řekneme vše ohledně organizace kurzu

• 6 TÉMAT, 6 TÝDNŮ  – každý týden se budeme věnovat vždy jedné oblasti školní připravenosti

• Každý pátek ráno se vám v kurzu zpřístupní  téma celého dalšího týdne se všemi informacemi, pracovními listy a hrami.

• Ke všemu máte následně volný přístup. Kdy se na web přihlásíte a kdy budete obsahem brouzdat, je jen na Vás a Vašich časových možnostech.

Budete potřebovat pracovní listy tisknout.
Některé pracovní listy jsou vytvořené tak, abyste mohli pracovat přímo z monitoru počítače, tabletu nebo na interaktivní tabuli.

• Materiálů je tam dostatek i pro procvičování po ukončení kurzu. Vzhledem k tomu, že vám přístupy zůstanou i po ukončení kurzu, můžete se tak opakovaně k pracovním listům a hrám vracet.

• v posledním 6. týdnu se sejdeme na závěrečném webinář, který bude věnovaný sluchovému vnímání a mrkneme se i na problematiku zkřížené laterality. Webináře jsou součástí, tedy v rámci jedné ceny za online kurz.

Jedná se o kurz s akreditací MŠMT

Celý obsah kurzu je na mé webové stránce skolazvesela.cz.
– 3 hodiny synchronní výuka (2 webináře – úvodní a závěrečný)
– 12 hodin asynchronní výuka (e-learning)
E-mailem Vám bude zasláno po ukončení osvědčení/certifikát o účasti, kde je uvedeno 15 vyučovacích hodin online.

Kdy to vypukne?

Kurz startuje v pátek 17. 2. 2023.  

Standardní doba trvání kurzu je 6 týdnů.  Přístup ke kurzu ale není časově omezen.

Materiál tak můžete opakovaně čerpat v následujícíh letech pro další předškoláčky. 

Velmi bychom vám chtěli poděkovat za úžasný 6týdenní online kurz. Každý pátek jsme se těšili na nové zvířátko a úkoly.

Kurz byl pro nás velkým přínosem,  zjednodušil nám přípravu pro předškoláky. Děti zvířátka velmi zaujala, moc je práce s pracovními listy bavila a hlavně je bavily hry. A to nás také.

Materiály a vaše nápady jsou pro nás a děti velkým přínosem, moc se nám líbí a v praxi je používáme.

Kolegyním z jiných školek jsem již doporučila.

Mateřská škola Srdíčko Říčany

Kurz byl jedinečný, neskutečné množství informací, úkolů, cvičení a dalších materiálů, obrovským bonusem je neomezený přístup.

Mateřská škola Hronov

Kurz je perfektně zpracovaný. Dětem sedí. Pro učitele s dlouholetou praxí opakováním, potvrzením že svoji práci dělá skvěle. Pro nové paní učitelky inspirací a motivací jak lze výuku s dětmi provádět. Děkuji za tento kurz. Začleníme ho do pravidelného používaní během dalších let.

Soukromá mateřská škola Spirálka, s. r. o.

A kolik to všechno stojí?

multilicence pro školky  stojí  4 200 Kč s 21% DPH.

Za tuto cenu získáváte: 

– časově neomezený vstup k celému obsahu kurzu

– osvědčení o účasti 

Online kurz má akreditaci MŠMT, č.j.: MSMT – 268/2022-3-57, lze jej hradit z fondu DVPP.

Žádné omezení počtem dětí ani pedagogů – je jen na vás, kolikrát materiál využijete.

Žádné časové omezení – do kurzu máte přístup také následující roky.

Do kurzu je možnost se přihlásit do 17. 2. 2023  ( I když přijde platba později, nevadí, přístupy získáte a zároveň Vám přijde odkaz na webinář, který se koná 20. 2.).

Máte dotaz? Napište mi na email skola@skolazvesela.cz.   Jára

Pro práci pedagogů s dětmi byl kurz velkým přínosem,včetně pracovních listů, her ,videí a praktických poznámek a komentářů.Vše je velmi dobře rozpracováno do konkrétních oblastí s vhodně zvolenou motivací zvířátek.

Mateřská škola Kosořice

Velmi inspirativní, spousta materiálů k opakovanému využití.

Mateřská škola Malé Kyšice

Velmi pěkný a ucelený kurz k přípravě dětí na zápis do základní školy.

Mateřská škola Tursko

Promyšlené, vyhovující a motivující k dalším činnostem.

Základní škola a Mateřská škola Silůvky

Moc se mi vše líbí, bohužel nemohla jsem realizovat vše z důvodu me dlouhodobé nemoci. Těším se, že materiály využiji v příštím roce – oceňuji možnost kdykoliv se k nim vrátit.

Bc. Hana Laurinová

Povedl se. 

Mateřská škola Písnička Kadaň

Skvělé, je to ucelený program a pro MŠ dostačující.

Mateřská škola Stříbrná Skalice

Příjemné obohacení do praxe, didakticky řazené.

Mateřská škola "Jizerka", Liberec

Skvělé.

Mateřská škola Česká Kamenice

Přínosné, nově nápady, přehledné.

Jonová Helena

Výborné.

Roková Vladimíra

Ucelené, srozumitelné, navazující činnosti.

Chudová Jana

 

Kurz hodnotím velmi kladně, pro práci s dětmi spousta nápadů, děti vše zaujalo. Určitě budeme s těmito materiály pracovat, velmi pomohou dětem k přípravě do ZŠ.

Mateřská škola Hluboká n. V.

Krásně vše ucelené, bohatý zásobník, krásná grafika.

Mateřská škola, Nové Město nad Metují

Výborné materiály, krásně zpracováno, děti moc bavilo. Určtiě se k některým úkolů vrátíme i opakovaně.

Ing. Andrea Procházková, DiS.

Kurz se mi moc líbil. Nové poznatky byly přínosné a inspirující.

Mateřská škola Vintířov

Za mou osobu mohu napsat, že kurz byl velmi přínosný a předčil mé očekávání. Lektorka Jaromíra Bednářová provázela vždy příjemně všemi webináři. Velmi se mi líbily vánoční bonusy a těším se na další (velikonoční). S velkou radostí se budu vracet k pracovním listům pro děti.

Štemberková Jitka

Vše přehledné srozumitelné a celkově velmi příjemné.

Mateřská škola Všechlapy

Moc se nám to líbilo. 

Mateřská škola Velké Pavlovice

Děkuji za systematické materiály, přehledné informace a příjemnou prezentaci.

Nováková Blanka, DiS

Přínosné, nově nápady, přehledné.

Jonová Helena

Kurz byl zajímavý, přínosný. Velmi oceňuji, že se k materiálům můžeme vracet.

Veselá Zdeňka

Naprosto bezvadné.

Bc. Habánová Miluše

Přínosný, využiji v praxi.

Bc. Marie Rejfová

INFORMACE K REFERENCÍM: Tyto reference jsou vždy referencemi mých Kupujících a jsou zveřejněné s jejich souhlasem. Před zveřejněním reference vždy ověřuji, že jde o osobu/MŠ, která si u mě kurz zakoupila, a to kontrolou údajů v účetnictví (na zaplacených fakturách). 

Share This
Pocitadlo Web4U.cz