neboli – čtení slov podle grafického záznamu

 

Hra, která nejen podporuje sluchovou pozornost, ale zároveň děti učí, že jednu věc můžeme pojmenovat více slovy.

 

Je dobré toto cvičení s dětmi provádět už v předškolním věku, protože opět procvičuje fonematický sluch,  a to velmi napomáhá správnému rozvoji čtení a psaní, zejména psaní dlouhých samohlásek.

 


My t
oto cvičení děláme s dětmi vždy na začátku 1. třídy, když ještě neumí číst a vypadá  následovně:
na tabuli (dříve na obyčejné, teď už na interaktivní) je  řadu obrázků. Pod každým obrázkem je pomocí teček a čar zaznamenáno, jak se má daný obrázek přečíst.

 

Tečky znamenají krátkou slabiku, čáry slabiku dlouhou.

 

Tak například pod obrázkem domu máme zobrazenou čáru – takto:

 

go-home

 

 

________________

Ta nám určuje, že děti mají obrázek přečíst jako DŮM.
Pokud dáme pod obrázek dvě tečky, přečtou děti DO – MEK.

 

go-home

 

      •  •

 

A tři tečky znamenají  DO – ME – ČEK.

 

go-home

    •  •  •

 

Pod obrázkem žabky můžeme dát čáru a tečku  –  děti mají za úkol přečíst obrázek jako ŽÁ-BA. Potom dáme pod obrázek dvě tečky  – děti přečtou ŽAB-KA. Tři tečky znamenají ŽA-BIČ-KA. Takto:

 

 frog 2

 

Zkuste nyní sami:                                                                                                                                                                                                        

basket

řešení: koš, ko-šík, ko-ší-ček

 

Děti takové čtení velice baví a  můžeme jej  pojmout i jako rodinnou hru. Každý si vylosuje kartičku,  čte podle záznamu a sbírá body – a  tak opět  krásně hravou formou podporujeme rozvoj našeho broučka v oblasti  přípravy na  čtení a psaní.

 

 Více o přípravě pro předškoláky ZDE 

 

Více pomůcek na přípravu do školy ZDE.

Jára Bednářová Jára Bednářová

Mám 21 let zkušeností jako učitelka 1. stupně ZŠ. Ukazuji rodičům, jak přežít školní docházku svých dětí s úsměvem. Propaguji myšlenku, že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva je nutné zapojit nejen myšlení, zrakovou a sluchovou oporu a pohyb, ale hlavně – zábavu! Více se dočtete zde "Kdo jsem". Mnoho námětů, jak doma nešedivět nad úkoly svého potomka, ale v klidu si u toho popíjet kávičku najdete ZDE .


Share This
Pocitadlo Web4U.cz