neboli – čtení slov podle grafického záznamu

 

Hra, která nejen podporuje sluchovou pozornost, ale zároveň děti učí, že jednu věc můžeme pojmenovat více slovy.

 

Je dobré toto cvičení s dětmi provádět už v předškolním věku, protože opět procvičuje fonematický sluch,  a to velmi napomáhá správnému rozvoji čtení a psaní, zejména psaní dlouhých samohlásek.

 


My t
oto cvičení děláme s dětmi vždy na začátku 1. třídy, když ještě neumí číst a vypadá  následovně:
na tabuli (dříve na obyčejné, teď už na interaktivní) je  řadu obrázků. Pod každým obrázkem je pomocí teček a čar zaznamenáno, jak se má daný obrázek přečíst.

 

Tečky znamenají krátkou slabiku, čáry slabiku dlouhou.

 

Tak například pod obrázkem domu máme zobrazenou čáru – takto:

 

go-home

 

 

________________

Ta nám určuje, že děti mají obrázek přečíst jako DŮM.
Pokud dáme pod obrázek dvě tečky, přečtou děti DO – MEK.

 

go-home

 

      •  •

 

A tři tečky znamenají  DO – ME – ČEK.

 

go-home

    •  •  •

 

Pod obrázkem žabky můžeme dát čáru a tečku  –  děti mají za úkol přečíst obrázek jako ŽÁ-BA. Potom dáme pod obrázek dvě tečky  – děti přečtou ŽAB-KA. Tři tečky znamenají ŽA-BIČ-KA. Takto:

 

 frog 2

 

Zkuste nyní sami:                                                                                                                                                                                                        

basket

řešení: koš, ko-šík, ko-ší-ček

 

Děti takové čtení velice baví a  můžeme jej  pojmout i jako rodinnou hru. Každý si vylosuje kartičku,  čte podle záznamu a sbírá body – a  tak opět  krásně hravou formou podporujeme rozvoj našeho broučka v oblasti  přípravy na  čtení a psaní.

 

 Více o přípravě pro předškoláky ZDE 

 

Více pomůcek na přípravu do školy ZDE.

Share This
Pocitadlo Web4U.cz