Blíží se nám další státní svátek a jelikož je  toto téma  hodně zmiňované i na 1. stupni nejen v rámci výuky prvouky  nebo vlastivědy (tyto předměty bývají také  označovány  spolu s přírodovědou jako: Člověk a jeho svět), zaměříme se  v tomto článku právě na naše státní svátky.

Státní svátek je den,  který je spojován s historií našeho státu.  V tyto dny si tedy připomínáme nějakou událost, která významně zasáhla do dějin naší vlasti.

Česká republika má takových státních svátků celkem 7.

ss

Podívejme se nyní na tyto státní svátky podrobněji

1. leden  –  Den obnovy samostatného českého státu

vlajkaTento svátek se váže k  roku 1993, kdy 1. 1. vznikly  rozdělením Československé federativní republiky  dva samostatné státy: Česká republika a Slovenská republika.  Prvním českým prezidentem byl Václav Havel.

8. květen  –  Den vítězství

V tento den si připomínáme konec druhé světové války. Dne 8. května 1945 kapitulovala  německá vojska.

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

90px-Cyril-methodius-smallTento den  slavíme výročí příchodu věrozvěstů (šiřili víru) Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.  Roku 863  k nám byli  pozváni  knížetem  Rastislavem.  Při přípravách Konstantin (původní jméno Cyrila) sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny knihy potřebné k bohoslužbám. Do té doby se v kostelech kázalo latinsky. Bohoslužbám ve staroslověnštině  lidé lépe rozuměli.

6. červenec – Den upálení  mistra Jana Husa

220px-Jan_Hus_at_the_StakeMistr Jan Hus byl katolický kněz, který kritizoval církev především za prodávání odpustků – tedy za možnost koupit si za peníze odpuštění za svůj hřích. Církvi se jeho kritika nelíbila. Označila jej proto za kacíře (člověka, kterého církev odmítá) a dne 6. července 1415 jej na koncilu  v německém městě Kostnice odsoudila a nechala upálit. Jeho smrt v Čechách  vedla k   husitskému hnutí.

28. září  –  Den české státnosti

Votivni_obraz_Ocko_-_VaclavDne 28. září 935 byl kníže Václav zavražděn na schodech kostela ve Staré Boleslavi.  Václav byl po své smrti prohlášen za svatého a později i za patrona (ochránce)  Českého státu.  Kníže Václav za svého života propagoval vládnutí bez bitev, byl považován za vlídného a zbožného  vládce.
Věděli jste:
že jeho podobiznu držíte často v rukou?  A to na naší dvacetikoruně, kde je také  uveden text: Svatý Václave, nedej zahynout nám i budoucím.

28. říjen  – Den vzniku samostatného československého státu

28. října 1918 vzniklo samostatné Československo, jehož prvním prezidentem byl Tomáš Garrigue Masaryk. Událost se stala po skončení první  světové války a Československo se tak po staletích nadvlády Rakouska-Uherska  stalo samostatným  státem.

17. listopad  – Den boje za svobodu a demokracii

Tento státní svátek je mnohými  spojován pouze s datem 17. 11. 1989.
Datum 17. listopadu je však významným datem v dějinách našeho státu hned 2x. Na počátku druhé světové války bylo Československo nuceno vzdát se Hitlerovi. Na protest proti tomu proběhla k výročí vzniku Československa (28. 10.) demonstrace studentů. Němci tuto demonstraci  potlačili a při zásahu postřelili studenta Jana Opletala, který na následky postřelení zemřel.   Adolf Hitler nechal právě dne 17. listopadu 1939 zavřít české vysoké školy,  stovky studentů nechal zatknout a poslat do koncentračních táborů, 9 popravit.
V  roce 1941   byl  v Londýně 17. listopad na základě těchto událostí   vyhlášen jako Mezinárodní den studentstva.

Přesně o půl století později po událostech v roce 1939 –  17. listopadu 1989  byla v Praze násilně rozehnána pokojná demonstrace studentstva.  Tento krok odstartoval  Sametovou revoluci, která vedla  k pádu komunistického režimu.


V našem kalendáři nalezneme ještě další svátky:

(označované jako dny pracovního klidu)

  • Velikonoční pondělí – jedná se o pohyblivý svátek v závislosti na prvním jarním úplňku
  • 1. květen – Svátek práce
  • 24. prosinec – Štědrý den
  • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
  • 26. prosinec – 2. svátek vánoční
  • od  roku 2016 nám přibývá další svátek: velikonoční Velký pátek

 

Více pomůcek na přípravu do školy ZDE.

Jára Bednářová Jára Bednářová

Mám 21 let zkušeností jako učitelka 1. stupně ZŠ. Ukazuji rodičům, jak přežít školní docházku svých dětí s úsměvem. Propaguji myšlenku, že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva je nutné zapojit nejen myšlení, zrakovou a sluchovou oporu a pohyb, ale hlavně – zábavu! Více se dočtete zde "Kdo jsem". Mnoho námětů, jak doma nešedivět nad úkoly svého potomka, ale v klidu si u toho popíjet kávičku najdete ZDE .


Share This
Pocitadlo Web4U.cz