Základní skladební dvojice: podmět a přísudek. I zde můžeme využít mnemotechnické pomůcky,  díky které si děti 1.st. lépe toto učivo zapamatují.

Podmět  nám říká, KDO nebo CO vykonává činnost přísudku.

Nebo taky: Podmět vyjadřuje původce děje nebo nositele vlastnosti. Nejčastěji je vyjádřen podstatným jménem, může být však vyjádřen i zájmenem, přídavným jménem, infinitivem slovesa…

Přísudek nám určuje, CO PODMĚT DĚLÁ, co se s ním děje nebo jaký je.

Nebo taky: Přísudek je základní větný člen, přisuzující podmětu  samostatně vyjadřující činnost, stav nebo vlastnost.  Zpravidla je to sloveso v určitém tvaru nebo pomocné sloveso se jmenným nebo příslovečným tvarem. Může to však být například i citoslovce! Vrabec FRNK na střechu.

Také se vám z těchto pouček zamotala hlava?

Jak je ale tady na webu Škola zvesela zvykem,  opět si najdeme nějakou  pomůcku, jak na to! 

Vyjdeme ze skutečnosti, že podmět a přísudek tvoří základní skladební dvojici.

Je to tedy DVOJICE KAMARÁDŮ – PŘÁTEL

 Přísudek je přítel, který přidržuje podmět – můžeme se zeptat: co dělá? Přidržuje.

  ⇒ zde je pomůcka předpona PŘI

  Podt   podpírá, je to přítel přísudku. Ptáme se na něj:  KDO? CO?

  pOdmět – kdO? cO?

  ⇒  zde je pomůcka: POD a O

PODMETAPRISUDEK

Podmětem se zeptáme na přísudek a přísudkem na podmět.

Máma pekla.

Kdo pekl? Máma –  původce děje, podmět

Co dělala máma? Pekla – vyjadřuje činnost, přísudek.

Podmět ovlivňuje, jak bude vypadat přísudek.
(Přísudek přidržuje podmět a ve všem mu pomáhá.)

Toto učivo používáme, když určujeme koncovku příčestí minulého (tedy konec slovesa v minulém tvaru).

Holky v kostele krásně zpívaly.

Kdo co v kostele krásně zpívaly? – holky – holky je podmět

Co dělaly holky v kostele? Zpívaly – zpívaly je přísudek

Když je podmět v ženském rodu, v příčestí minulém je vždy tvrdé y.

Popřípadě si pomůžeme jednoduchou vychytávkou:

TY holky zpívalY.

 

Kluci venku malovali na chodník. 

Kdo co venku malovali na chodník? Kluci – podmět

Co dělali kluci venku? Malovali – přísudek

Podmět je rodu mužského životného, v příčestí minulém bude i.

TI kluci malovalI.

 

Hrady se tyčily na skále.

Kdo co se tyčily? Hrady – podmět

Co dělaly hrady? Tyčily se – přísudek

Podmět je rodu mužského neživotného – v příčestí minulém bude tvrdé y.

TY hrady se tyčilY.

 

Auta stála vedle sebe.

Kdo co stála vedle sebe? Auta – podmět

Co dělala auta vedle sebe? Stála – přísudek

Podmět je rodu středního, koncovka je tedy   –a.

TA auta stálA.


U středního rodu se chvilku zdržíme, protože by to nebyla čeština, aby neměla všude nějakou tu

VÝJIMKU!!

Slova  děti, oči a uši jsou sice v jednotném čísle rodu středního, ale  v příčestí minulém píšeme Y. Protože v množném čísle tato slova řadíme k ženskému rodu. 

Známá je říkanka: Děti, oči, uši – tvrdé Y jim sluší. 🙂

Děti (TY děti) se učilY počítat.

BolelY ho uši.  (TY uši) 

POZOR  –   ta ucha!   (Prostě čeština!)  Ucha hrnce brzy upadla – protože  hrnec nemá uši, ale ucha.
Nemá uši, ale ucha  – a ta ucha obě hluchá! 🙂

SlzelY jí oči. (TY oči)

POZOR: ta oka   – oka na punčoše se párala

 

Teď už víte, že u určování podmětu a přísudku hledáme kamarády.
A s kamarády jde vždycky všechno snáz 😉

 

Více pomůcek na přípravu do školy ZDE.

 

Share This
Pocitadlo Web4U.cz