Jsme učitelky, což jak samy přiznáváme, je diagnóza sama o sobě. 

A učitelkami jsme chtěly obě být už od mala. (Tudíž diagnóza o to silnější.) 

A jsme sestry.   Jana Chamrádová a Jaromíra Bednářová 

 

Na webu Škola zvesela ukazujeme rodičům, jak přežít školní docházku svých dětí a nezbláznit se. 

Propagujeme myšlenku,

že k lepšímu pochopení a zapamatování si učiva  je nutné

zapojit nejen myšlení, zrakovou a sluchovou oporu a pohyb, 

ale hlavně – zábavu!

Proto zde prezentujeme nejen rady a tipy, jak procvičit učivo zábavnou formou, ale také náměty na jednoduché a

přitom efektivní hry, které si doma jednoduše a bez větších nákladů rodiče sami vyrobí

a při kterých zábavnou formou procvičí se svými broučky učivo bez nutnosti drilování

a počítání nudných sloupečků.   

Nemalou část svých námětů věnujeme přípravě dětí na nástup do školy.

Děti škola i učení baví,

pokud jim my dospělí nezkazíme jejich přirozenou touhu po vzdělávání nudným drilem.

spolecn7

NAŠE PRAXE A ODBORNÁ VZDĚLÁNÍ

–   učitelky na 1. stupni základní školy
–   učitelka a vychovatelka u dětí s  vrozenými  vývojovými vadami
–   aktivní práce s dětmi s vadami řeči
–   vychovatelka ve školní družině
–   učitelka v mateřské školce
–   mnoho z praxe vyzkoušeno na vlastních dětech ☺

 

–  Střední pedagogická škola
–  Pedagogická fakulta OU: obor učitelství na 1. st. ZŠ
–  Pedagogická fakulta OU: obor speciální pedagogika
–  Pedagogická fakulta OU:  rozšiřující studium speciální pedagogiky
–  absolvování kurzu pro logopedické asistenty
–  časté absolvování dlouhodobých i krátkodobých kurzů a seminářů pedagogického směru

naše články najdete také  na  webech  www.vasedeti.cz    www.zenyzenam.cz   www.navodyrecepty.sk    www.zenysro.cz   www.podnikanizplaze.cz